Cuốn thư đá

  • Cuốn thư đá còn được gọi là bình phong là vật mang ý nghĩa lớn trong các công trình kiến trúc tôn kính. Cuốn thư đá có ý nghĩa chấn phong thủy, hạn chế khí xấu, xua đuổi tà ma, che chắn cho cả khuôn viên.

  • Cuốn thư đá


    Top