Bàn lễ đá

  • Bàn lễ đá được mọi người hay sử dụng trong việc thờ cúng, ngoài tạo nên vẻ sang trọng, chắc chắn cho việc thờ cúng bàn lễ đá còn mang rất nhiều ý nghĩa tâm linh. Thường được đặt trong đền chùa, nhà thờ họ, .. bàn lễ phải được chế tác từ loại đá tốt nhất để trường tồn cùng thời gian.

  • Bàn lễ đá


    Top