• Chiếu rồng đá được dùng đặt tại thềm lên xuống của chùa chiền, điện thờ… Rồng là linh vật linh thiêng do người phương Đông tưởng tượng, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Chiếu rồng đá mang nhiều ý nghĩa tâm linh, mang lại sự tôn nghiêm cho công trình thờ cúng.

  • Chiếu rồng


    Top