• Đèn đá là một loại đèn đặc trưng của Nhật Bản, còn được gọi là đèn lồng đá. Đèn đá được thiết kế tinh xảo từ những khối đá đẽo gọt, dùng để trang trí sân vườn, đền chùa, mang nhiều ý nghĩa tâm linh.

  • Đèn đá


    Top