• Lan can đá Ninh Bình hay còn gọi hàng rào đá và bờ rậu được mọi người hay làm vì chúng là bộ phận bao quanh bảo vệ các công trình.

  • Lan can đá


    Top