• Mẫu tượng đá đẹp Ninh Bình  phổ biến hiện nay là tượng đá Phật giáo (Tượng Phật, Tượng đá Quan Âm Bồ Tát, Tượng đá Phật Thích Ca, Tượng đá Phật Di Lặc…), Tượng đá Thiên Chúa Giáo (Tượng Đức Cha, Tượng Đức Mẹ…) khi có nhu cầu tu bổ chùa chiền, nhà thờ…

  • Tượng đá


    Top