• Tượng Đức Cha đá được sử dụng tại các Thánh đường, mộ Thiên Chúa giáo hay được thờ phụng tại các gia đình Công giáo.

  • Tượng Cha đá


    Top