• Tượng Chúa đá – tượng Đức Chúa bằng đá là một trong những tượng đá phổ biến tại Việt Nam. Tượng Đức Cha đá được sử dụng tại các Thánh đường, mộ Thiên Chúa giáo hay được thờ phụng tại các gia đình Công giáo.

  • Tượng Chúa đá


    Top